Het Eperholt is een heideontginningsbos, ooit aangelegd voor de houtproductie. Het valt onder beheer van het bosbedrijf van de Gemeente Epe. Aan het begin van de twintigste eeuw werden de uitgestrekte heidevelden rondom Epe omgevormd tot productiebos. Werd er in eerste instantie vooral grove den aangeplant, later kwam de aandacht meer op natuurvolgend bosbeheer te liggen. Dit betekende een gevarieerd bos met daarin verschillende boomsoorten van uiteenlopende leeftijden.

Het Eperholt werd zo steeds aantrekkelijker voor plant en dier.

Ook voor de recreant werd het Eperholt steeds interessanter. Bij de ontginning van de heide en de aanplant van het bos werden ossen gebruikt. ’s Nachts sliepen deze ossen in de ossenstal die op de huidige locatie van de pleisterplaats lag. Bij deze ossenstal ontstond een plek waar mensen even iets konden drinken. Na de Tweede Wereldoorlog werd dit een theeschenkerij. Uiteindelijk, na verschillende uitbreidingen en wederopbouwingen na de twee branden, staat hier nu Pannenkoekenrestaurant De Ossenstal.

Theeschenkerij De Ossenstal - Het Eperholt